SEGRARE 2018

SEGRARE 2018

Mästarinnor: Lindahl

Mästare: Roschier

Stort grattis till segern! Se tidigare vinnare

Vi har utifrån resultatet av enkäten påbörjat ett förändringsarbete av Advokat-SM.

Läs mer om resultatet i undersökningen.

Som ett led i förändringsarbetet finns nu ett uppdaterat regelverk.

Läs mer om de nya reglerna.