SEGRARE 2019

SEGRARE 2019

Mästarinnor: Kaiding
Mästare: Roschier

Stort grattis till segern! Se tidigare vinnare

Vi har utifrån resultatet från enkäten påbörjat ett förändringsarbete.

En ny enkät för 2019 är utskickad och resultatet kommer att sammanställas här.

Här finns det, sedan 2018, uppdaterade regelverket som gäller för turneringen.

Ta del av de nya reglerna.