Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla som deltog och svarade på vår utvärderingsenkät. Här presenterar vi svaren och avslutningsvis finns en kort kommentar från tävlingsledningen. Totalt har 51 personer från 16 olika byråer besvarat enkäten.

kön (%)

Antal år jag deltagit I TURNERINGEN (%)

Hur nöjd är du med turneringens olika delar?

Frågorna besvarades på en 5-gradig skala och genomsnittet redovisas här, svarsalternativet “ingen åsikt” har sorterats bort:

Kommunikationen från oss inför turneringen: 4,4

Gruppspelet på Östermalms IP: 4,2

Slutspelet på Stockholms Stadion: 4,2

Frukosten: 4,1

Lunchen: 4,0

Banketten på Berns: 3,8

Prisutdelningen: 3,8

Hur relevant är det att följande delar av turneringen finns?

Följande frågor besvarades på skalan ej relevant till mycket relevant och genomsnittet redovisas här, svarsalternativet “ingen åsikt” har sorterats bort:

Frukost: 70% anser att det är relevant eller mycket relevant, ytterligare 8% tycker att det bör finnas.

Sponsoraktiviteter: 45% anser att det är relevant eller mycket relevant, ytterligare 35% tycker att det bör finnas.

Slutspel på Stockholms Stadion: 80% anser att det är relevant eller mycket relevant.

Fotograf: 82% anser att det är relevant eller mycket relevant.

Film: 60% anser att det är relevant eller mycket relevant, ytterligare 30% tycker att det bör finnas.

Bankett: 95% anser att det är relevant eller mycket relevant.

Stockholms Stadions betydelse (%)

Fråga: Är det viktigt att slutspelet spelas på Stockholms Stadion? Alternativet är att hela turneringen avgörs på Östermalms IP.

Mängden fotboll (%)

Fråga: Hur mycket fotboll är det i gruppspelet?

BANKETTEN (%)

Fråga: Vad är din upplevelse av banketten?

Hur nöjd är du med evenemanget i sin helhet?

Snitt: 4,3

Kommentar från tävlingsledningen

Tack till alla som har tagit sig tid att besvara enkäten och till alla er som har lämnat tankar, kommentarer och synpunkter. Vi har tagit till oss av allt och kommer att använda materialet från årets enkät för att utveckla turneringen vidare.

En missuppfattning som förekommer är att det finns en “spelarbank” där lag kan låna in spelare för att spetsa sitt lag. Det stämmer inte. Vid några få tillfällen genom åren har det hänt att byråer har vänt sig till oss och velat dra sig ur turneringen pga. spelarbrist. Då har vi från arrangörshåll hjälpt till som en brygga mellan studenter vid juristprogrammet på Stockholms och Uppsala universitet och de byråer som eventuellt behövt dra sig ur turneringen. Vi har kontrollerat studenternas fotbollskunskaper innan så det inte ska röra sig om några licenserade spelade. En regel som har funnits sedan turneringens start och tyvärr har det skett en miss sedan 2011. Någon spelarbank förekommer alltså inte och från 2018 finns tydliga regler på vilka spelare som får ingå i ett lag.

Vill ni diskutera resultaten ovan eller har idéer om turneringens framtid är ni varmt välkomna att kontakta oss.