Stort tack till alla som deltog och svarade på vår utvärderingsenkät. Era svar kommer ligga till grund för turneringens fortsatta utveckling. Nedan presenterar vi svaren och avslutningsvis finns en kort kommentar från tävlingsledningen. Totalt har 58 personer från 16 olika byråer besvarat enkäten.

kön (%)

Antal år jag deltagit I TURNERINGEN (%)

Hur nöjd är du med turneringens olika delar?

Frågorna besvarades på en 5-gradig skala och genomsnittet redovisas här, svarsalternativet “ingen åsikt” har sorterats bort.

(↑↓) indikerar utvecklingen från föregående år.

  • Kommunikationen från oss inför turneringen: 4,5 (↑)

  • Gruppspelet på Östermalms IP: 4,2 (→)

  • Frukosten: 4,2 (↑)

  • Lunchen: 4,0 (↓)

  • Banketten på Berns: 4,3 (↑)

  • Prisutdelningen: 4,0 (↑)

turneringen på ÖIP (%)

Fråga: I år avgjordes hela turneringen för första gången någonsin på Östermalms IP. Vad tycker du om det?

Årets spelplaner (%)

Fråga: Årets spelplaner följde en ny standard för 7-mannaplaner (ca 8 m kortare och 5 m smalare). Vad tycker du om det?

BANKETTEN (%)

Fråga: Vad är din upplevelse av banketten?

Hur nöjd är du med evenemanget i sin helhet?

  • Snitt: 4,4 (↑)

Bonusfrågan: 2020 är det 10-årsjubileum för Advokat-SM i fotboll. är det något speciellt du tycker att vi borde göra?

Tack för alla tips! Resultatet får ni se vid turneringen 2020.

Kommentar från tävlingsledningen

Tack till alla som har tagit sig tid att besvara enkäten och till alla er som har lämnat kommentarer, tankar och synpunkter. Vi har tagit till oss av allt och kommer att använda materialet i vårt fortsatta arbete med att utveckla turneringen vidare mot vår vision att vara årets bästa arbetsdag.

  • Det finns ingen “spelarbank” där lag kan låna in spelare för att spetsa sitt lag och det finns tydliga regler på vilka kriterier som gäller för vilka som får ingå i ett lag.

  • Att bygga ett spelschema handlar alltid om prioriteringar. Vi försöker göra det så bra och lika som möjligt för alla lag med hänsyn till många faktorer, bl.a. tiden mellan matcher, hemma-/bortamatcher osv.

Vill ni diskutera resultaten ovan eller har idéer om turneringens framtid är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Sidan är uppdaterad och resultatet sammanställt 2019-10-01.